Komprimering av steinlaget

 

Da jeg la stein hadde gruslaget satt seg ganske godt de aller fleste steder. Ved leggingen kunne det noen steder være aktuelt å strø ut ny grus som ble jevnet ut i noen millimeters tykkelse (uten ny komprimering).

 

Etter leggingen kunne jeg jo leiet en platevibrator og gått over det hele. Jeg lot det være.

Ville resultatet blitt bedre om jeg hadde gjort det? Jeg tviler på det og antar at det mest skyldes at underlaget hadde hatt nok tid på seg til å være temmelig fast ved leggingen.

 

Til snowboat hovedside