Kjørestopp ved teleløsning?

 

Når veikroppen er bygget opp av mer eller mindre forskjellige jordlag vil den med noen få unntak tåle mest trafikk når den er tørr.

 

Teleløsningsproblemene er knyttet til at massene suger til seg maksimalt med vann under frysingen og at dette overskuddsvannet virker som ”olje” mellom partiklene før det meste er tørket vekk. Steinbelegget gir i seg selv en bra fordeling av hjultrykket, men vær obs. ved teleløsning. Se etter tendens til dannelse av hjulspor og oppløft ved siden av hjulplasseringen. Regn med at uttørkingen under steinlaget kan ta sin tid.

 

Hvis jeg overså teleløsningen og plutselig laget hjulspor i et steinbelegg ville jeg straks prøvet å kjøre platevibrator ved siden av hjulsporene. I beste fall kunne jeg fått da fått massene under til å forflytte seg litt mot hjulsporene og gi noe oppløft her. Ved uttørringen kommer den gamle fastheten tilbake.

 

Til snowboat hovedside