Bjørgo – fotoalbum - I skiterrenget

 

 

 

Løypen opp gjennom hyttefeltet gir  også greie nedrenn.

 

 

Den flate Storemyren er en halv kilometer lang og noen hundre meter bred.

 

Til snowboat hovedside