Bjørgo – fotoalbum – I hyttefeltet

 

 

Denne hytten ligger knappe 400 m.o.h. Snødybden på flaten utenfor varierer gjerne mellom en og to meter.

 

 

Fra denne hytten ser vi bunnen av Bolstadfjorden og ofte tåkeskyer som her.

 

 

Mye og store vinduer gir godt utsyn og god kontakt ute-inne.

 

Til snowboat hovedside