Hjortejakt – Bjørgo fjellgard – Voss kommune

 

Sist endret:28.05.01.

 

De to brukene på Bjørgo danner et jaktfelt innenfor hjortevaldet Evanger Nord.

Enkelte år leies jakten ut i sin helhet eller delvis.

I det meste av etterkrigstiden og frem til ut i nittiårene jaktet forrige generasjon og min generasjon årvisst på hjorten. Til sammen varierte full kvote fra 4 til 2 dyr. Det var svært få år vi ikke fikk høstet hele kvoten.

 

Dette er mitt største dyr. Det hadde 110 kg kjøttvekt.

 

Sist i nittiårene fikk en jegerforening og noen enkeltpersoner forsøke seg  uten særlig hell. Foreningen rapporterte at det meste gikk opp i tull og elendig fremmøte. ”Til neste år må det dannes grupper som kan dra i området når det passer og ikke som nå, at kunne ikke alle, så skulle ingen”. Det ble med det ene året.

 

Min konklusjon er at det første året nærmest går med til å gjøre seg kjent med terrenget og hjortens veier. Selv ruslet jeg tjue år i området uten å se annet enn spor. Forrige generasjon skjøt samtidig sin kvote. Da jeg selv begynte å jakte fikk jeg mitt.

 

Hjorteterrenget er stort sett i et ”bekken” nord for og ovenfor gardshusene i 4-600 meters høyde. feltet omfatter vel egentlig rundt 7 kvadratkilometer. Men de høyeste områdene er i praksis uaktuelle. Det er vel egentlig ikke stort over halvparten av dette arealet som må ”kontrolleres”. Ser vi bort fra en bratt li, som kan jages med 3-4 mann i hver sin høyde, er terrenget nokså greit, når man først blir kjent i det.

 

Jeg har mest erfaring med to mann som snikjakter på hver sin kant, med tanke på også å oppnå jageeffekt

 

Gårdshuset og en stølshytte med 4 soveplasser leies ut til jegere.

Se gjerne på bygningene i fotoalbum.

 

Er du interessert i å leie jakt?

 

             Jakthistorie

 

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Til snowboat hovedside