Gangvei, bilvei, 3 tons hjultrykk?

 

Du har kanskje sett en enkelt bygget hagegang som var jevn og fin da den var ny. Men nå er den ujevn fordi undergrunnen har sunket mer noen steder enn andre steder. Slik kan det gå enten topplaget er grus, asfalt eller belegningsstein. Men på prosjektet ditt er der kanskje så mye å spare på å forenkle at du er villig til å tåle at det oppstår skjevheter med tiden?

 

Hvis du legger en fiberduk og 30 cm grus på en myr mangler det bare skinner før du kan kjøre et lokomotiv der. Det dreier seg mye om fordeling av trykk fra ”bruksgjenstandene” til undergrunnen. (Den tynne duken skal stort sett bare skille grus fra myr.)

Kan en duk og noen tommer grus under belegningsstein være tingen for en hagegang på den faste marken din el.l.?

Ja – i mange tilfeller kan det gjøres enklere enn man gjerne tror er nødvendig. Spesielt om det bare er du og trillebåren din som utgjør belastningen.

 

En liten bilvei der du har full kontroll med bruken trenger ikke å gjøres stort mer komplisert. Spesielt om den er så smal at hjulene alltid ruller samme sted. Da er det egentlig bare i hjulsporene du trenger noe bedre bæring enn for en hagegang.

 

Kan du bruke prinsippet med å la veien følge og bæres av eksisterende terreng?  Kan en traktor kjøre der i dag når grunnen er tørr? Lager den litt hjulspor, men uten å skjære gjennom torven de første gangene. Går det kanskje å kjøre bilen din litt ut der du ser for deg hjulsporene? Da kan du evt starte med en hjulsporvei.

 

Da kjører du der en eller flere ganger i samme sporet. Når det nærmer seg det stadiet at hjulene skyver masse til sides og vil skjære seg ned begynner du å fylle grus i sporene. Men ikke så mye i første omgang. Flere tynne lag som pakkes hver for seg har oftest mest for seg. Unngå gjerne å fylle helt opp. La kantene være der for å holde deg i hjulsporene ved neste kjøring.

(Går du for høyt opp for fort  kan det bli lett å skli ut til ene eller andre siden og skjære seg ned.)

 

Du må ha tiden på din side ved et slikt prosjekt. Det er ofte vegetasjonen/torven som må bære deg under marsjen. Sårer du den for mye med bilen/traktoren må den gjerne få gro litt og kanskje tørke opp før tiden er moden for ny kjøring.

Legg gjerne strimler av tepperester/tekstiler i hjulsporene før du legger grus for å forebygge elting av grus og jord ved neste kjøring.

 

Når grusingen nærmer seg terrenghøyden kan du begynne å la den bli noen desimeter bredere enn dekkene. Hvis du nå tenker deg et snitt gjennom bilen og undergrunnen vil du stort sett se at du kjører på en gruspølse som fordeler hjultrykket ditt så mye at det ikke overbelaster jorden som omgir pølsen. Så er det kanskje tiden for en duk i veibredden din og ca en desimeter grus over den igjen? (Gjerne servert i flere lag) Har du tilgang til knust grus anbefales 0-16 millimeter til hele prosjektet.

 

Men du har kanskje ikke tålmodighet til å starte med en hjulsporvei?

Start gjerne med en duk og nok grus til at du ikke ødelegger duken ved første kjøring. Etter tre fire nedfuktinger og opptørkinger kan du rette opp med et nytt tynt lag. Lar du gradvis tyngre biler få forsøke seg når det hele har satt seg litt får du føling med forholdet mellom grustykkelse og hvilket hjultrykk du vil tillate ved tørr veikropp og ved teleløsning.

 

                                                                -----------------------

 

Her har jeg bare villet orientere deg litt om nyere og mindre vanlige måter å bygge opp veier og plasser på. De fleste produsenter av belegningsstein vil kunne orientere deg om de gode gamle metodene som er godt på den sikre siden.

 

Til snowboat hovedside