Fotoalbum

 

Under  flere av de andre overskriftene finner du bilder som ikke er medtatt her.

 

Disse bildene ble tatt før fugene var helt fylt med sand og før overskuddsanden var spylt vekk.

 

Oversiktsbilder

 

Detaljer

 

Til snowboat hovedside