Luxembourg Appellen (kvikksølv- og amalgamproblemer)

 

From:

Tor Johnsen (torjohnsen@hotmail.com)

Sent:

Thursday, December 13, 2007 9:43:14 AM

To:

helsedirektoratet (postmottak@shdir.no); helse-omsorg@stortinget.no (helse-omsorg@stortinget.no); postmottak@hod.dep.no (postmottak@hod.dep.no); postmottak@md.dep.no

Cc:

kurt@nmf.no (kurt@nmf.no); info@bellona.no; info@nu.no; einar@zero.no; naturvern(a)naturvern.no (post@gronnhverdag.no); post@framtiden.no; bente@nordic.greenpeace.org

Bcc:

Ulla Danielsen (ulladanielsen@mail.dk)

Luxembourg Appellen er vel for lengst mottatt av norske miljø- og helsemyndigheter.

Men da formodentlig på engelsk eller tysk med en uhyre tung setningsbygning.

Journalist Ulla Danielsen gjorde først et forsøk på å oversette den nokså direkte til dansk, men det ble fortsatt litt for tunge formuleringer.

Det endte opp med at hun i stedet skrev en refererende artikkel som dekker det meste. Den har jeg fått lov til å oversette til norsk og presentere bl.a. på internett.

Den ligger på http://snowboat.no/Luxappellartikkel.pdf

Mer stoff om appellen og den internasjonale konferansen 10.nov. 07 kan nås via http://www.vgb.no/19679/perma/267823

 

Mvh

Tor Johnsen

 

Til omtale av amalgamforbudet i Norge

Til Snowboat hovedside