Konferanseansvarlig helsepersonell, og andre,  overser ofte samspillet mellom EM-felt og Hg m.m. Det kan man spøke litt med  under Helse på www.snowboat.no

 ”KROPP & SJEL KONFERANSEN  2001”

”Fra tretthet til trivsel”

 

Fabelen

”Fra tretthet til trivsel”

eller ”Joker tar siste stikk”

 

 


 

Det hendte i de dager da Per og Pål vandret her på jorden og holdt konferanser om kropp og sjel. De søkte etter tretthetens kilder langs myrdragene i et tåkelandskap. Flokken deres var stor. De burde ha delt seg for å søke mer effektivt. Men alle trollene holdt hverandres haler og messet mantraet ”Vi går rett frem, psykosomatisk hypokonderi. Vi går ….”

 

De gikk seg vill. Langt om lenge kom de til en strålende fremtidsby med friske og kvikke innbyggere.

Der ble de godt mottatt og la frem sitt ærend.

Fortalte om trettheten som var blitt så utbredt hos dem, at de var fire millioner innbyggere i landet sitt, og at de hadde åtte millioner diagnoser.

 

Da lo byfolket lenge og vel før de tok til å fortelle:

 

”Akkurat som hos oss i gamle dager!!

Folk skjønte ikke at de var tungmetallforgiftet, og strålingsnivåene var helt ute av kontroll. De ga maksimale forstyrrelser og feilstyringer av hjernens egen elektromagnetiske signalgiving. Forskerne våre ville heller ikke høre på pasienter som pekte på det alvorlige i samspillet mellom uheldige felt og bl.a. superledende metaller. De studerte slike faktorer hver for seg og fant da i første omgang få holdepunkter for særlige helseeffekter her.

 

Pasientene var henvist til å utveksle erfaringer seg i mellom. De bygget tette nettverk og tok ansvaret for avgiftning, strålingskontroll og beskyttelse.

 

Erfarne pasienter ble ofte dyktige behandlere og rådgivere. Likemannsarbeid gjør nå også sitt til å holde folkehelsen oppe og helsekostnadene nede.

 

Livet dreier seg vel så mye om elektromagnetisme som kjemi. Kast noen kjemiske kjepphester og ri litt på moderne fysikk.

 

Joker sine postdoktorstudier (Radiumhospitalet 2009) på transport- og sorterings-funksjonene i IC (Intermediate Compartment) viste i tillegg at syntetiske medikamenter1 inngikk med feile enzymfaktorer i cellestoffskiftet. Også dette bidro tidligere til unødige og trettende helbredelsesprosesser.”

 

 

 

1Syntetiske substrater etterligner andre faktorer i næringskjeden og avvises ikke av det regulerende DNA-molekylet. Via hydrogenbinding inngår de i enzymprosessene. Rester kan bli igjen i nervecellene og bidra til energiutladninger som igjen kan gi feilinformasjon i nerveimpulsene. Disse molekylene blir ikke spaltet ned og får derfor en sterk innvirkning på prosessene så lenge de er aktive. Resultatet er svekkelse i cellelegemet, hjernecellesvinn, nervecellesvinn og for høy signalstyrke. Hukommelse, konsentrasjonsevne og andre vitale hjernefunksjoner tar skade når signalsystemet er offer for substratforstyrrelser.

 

Til Snowboat  hovedside