Ekstra barneutstyr til Snowboat

Snowboat er i utgangspunktet en allsidig pulk som mange velger  til barnepulk. Du trenger, etter mitt syn, ikke noe ekstrautstyr for å få det til å fungere greit.

 

Men det har vist seg at noen ville foretrukket at pulken hadde vindskjerm, mens andre ville foretrukket en kalesje med vindusplast i forkant (som på en barnevogn). Ryggstø er også etterspurt av noen.

 

Disse ønskene kan nå etterkommes slik:

Pulker produsert fra høsten 2001 utstyres med festemuligheter for ekstra barneutstyr som du kan velge å få med fra starten av eller komplettere med senere.

Det er valgt en kalesjeløsning med vindusplast i forkant. Ryggstø av kraftig stoff.

 

Ekstrautstyret består av fire deler: To make halvsirkelformede kalesjebøyler, Svakt brunfarget vindusplast med borrelåsfester og ryggstø. Det veier til sammen  0,7 kg.

 

Mer eller mindre av delene er det kanskje bare aktuelt å bruke på deler av turen. Ryggstø og vindusplast  kan da eventuelt legges i bunnen av pulken. Bøylene plasseres også lett nede i pulken.

Håndtering:

De to bøylene stikkes ned i fire holdere som er faststøpt i pulken. Vindusplasten festes til fremre bøyle med borrelås. Ryggstø tres ned på bakre bøyle. Pulkens trekk kan dras over de to bøylene og snurpes mer eller mindre sammen med tauet som går gjennom en maljerekke i kanten av trekket.

Forsiktighetsregler:

Siden pulkens trekk er svært omfangsrikt er det kanskje mulig å tette til så mye at det blir for liten luftveksling inne i kalesjen. Store maljehull i vindusplasten og stor avstand mellom maljene i trekket er valgt for å oppnå en viss luftning i alle tilfeller, men vær obs.

 

Ryggstøet som tres over bakre bøyle er trolig kraftig nok i seg selv. Men bøylen tåler ikke all verden. Til tyngre barn bør du nok bruke for eksempel en liten ryggsekk til ryggstø eller avlaste bøyle og ryggstø med f. eks. en ryggsekk i bakkant.

Andre begrensninger

Med denne enkle kalesjeløsningen kan du med få håndgrep få en grei barneinnredning for et mindre barn i en pulk beregnet for allsidig bruk.

 

Men standardtrekket sitter ikke strøkent og helt stramt over bøylene – du må snurpe det mer eller mindre sammen og improvisere litt etter behov. Bakre bøyle, som ryggstøet kan trekkes over, er lav. Større barn kan ikke sitte fullt oppreist under kalesjen her. Ryggstøets helning kan ikke reguleres.

 

Regn med at barnet kan vokse fra hele eller deler av denne kalesjeløsningen.

 

Jeg har ikke luftet denne barneløsningen med ”Produkt- og elektrisitetstilsynet”. (Regner den ikke som fullt utprøvet og endelig.) Om du ønsker deg en godkjenning der, før du tar utstyret i bruk, bør du kanskje overveie å legge inn et setebelte som for eksempel tar utgangspunkt i bakre bøyle.

Leiepriser for barneutstyr

Når du vil ha med ekstra barneutstyr øker leien med 10 %.

 

 

Til Snowboat hovedside