Einsteinmønsterets ABC

 

Vanligvis er det enklest å starte leggingen der den skal danne en lang rett avslutning. Skal den i tillegg avsluttes mot en rett linje vinkelrett på den første er det fordelaktig å starte i vinkelen. En slik start er vist på bildet nedenfor:

 

 

Dette virker gjerne forvirrende ved første blikk. Men kanskje er denne startrekkefølgen greiest for deg. Men hvis du allerede forstår at stein 5 er kvadratisk ved at en tredjedel (stein 14) er kappet av og at stein 13 er en halv stein (delt på langs)  kan du evt. starte i rekkefølgen 1-2-5-13-14-3-4-10-12-15.

Du må sørge for at nederste kant av 1-2-15 kommer på linje. Er 5-13-14 nøyaktig nok delt vil også deres underkant følge linjen. Legg merke til at 1 og l5 står på samme måte på startlinjen. Ved 15 starter en ny ”syklus” på startlinjen. Dvs. at videre mot venstre vil steinene på ny ligge som 2-5-13-14-1 (15) osv.

Når du har fått grep så langt på den ene eller andre måten med virkelige steiner eller ”pappsteiner” tror jeg du vil oppleve at resten er enkle gjentagelser.

Hva så med den høyre kanten i den rette vinkelen på bildet? Du vil oppdage at litt over halvparten av steinene må deles også her, og at rekkefølgen eller syklusen blir den samme.

 

Til Snowboat hovedside