Spørgeskema vedrørende mulig sammenhæng mellem tungmetal-forgiftning / -belastning og Parkinsons Sygdom.

 

Understreg det rigtige svar eller slet / overstreg de forkerte. Besvarelsen er anonym.

 

Har du Parkinsons Sygdom eller Parkinson Plus ?

 

Hvornår fik du den kliniske diagnose ?  årstal : ___________

 

Er diagnosen bekræftet ved PET, SPECT eller DAT-scanning ?  ٱ ja  ,  ٱ nej ;  årstal : _______

 

Har du fået eller får psykofarmaka af den type, som nedsætter dopamin-produktionen ?  ٱ ja  ,  ٱ nej

 

1. provokationstest med Dimaval (DMPS =  dimercapto-propan-1 sulfonsyre) dato: ___________ 

Før Dimaval inj.       Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn_____

 

2. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

 

3. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

 

4. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

 

5. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

 

6. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____

 

7. provokationstest med Dimaval dato: ___________ 

Efter Dimaval inj.     Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn _____ 

 

Ved flere end 7 tests angiv resultatet af sidste test dato: __________

 Efter Dimaval inj.    Kviksølv nanomol/liter_____                   Kobber mikromol/døgn_____ 

 

Har du været udsat (hobby eller erhverv) for andre tungmetaller end kobber og kviksølv ? ٱ ja  ,  ٱ nej 

Og i fald hvilke ?_________________________________________________________________________

 

Er du provokations-testet med andre midler end Dimaval f.eks. Atamir eller DMSA ? ٱ ja  ,  ٱ nej

Og i fald hvilke ?_________________________________________________________________________

 

Hvordan er din nuværende helbredstilstand efter afgiftningsbehandling ?:

forbedret ٱ , forbedret men svingende ٱ , uændret ٱ ,  forværret ٱ .

 

Har du kommentarer (brug evt. bagsiden): ____________________________________________________

 

 

Dato for besvarelse: ____________

 

Indsendes venligst til:

Hanne Koplev (Dyrlæge og akupunktør)

Soltoften 11, Rødding, 8830 Tjele, Danmark

Tlf.: ( 0045) 86651081 E-mail: Akuvet@tele2adsl.dk

 

 

Til Snowboat hovedside