Bokomtaler

 

Som eloverfølsom, med muligheter for lange nok opphold ved gode strålingsforhold, kan man være heldig å få brukbart grep på skillet mellom påføring av EMF-problemer og de mer eller mindre smertefulle helbredelsesprosessene som følger. Disse siste betrakter man da ikke lenger som symptomer knyttet til en sykdom, men tvert imot som selve løsningen av et helseproblem.

 

For noen av oss faller da selve fundamentet for tradisjonell vestlig medisin bort. Vi blir for eksempel ikke i stand til å beskrive hva som skjer med utgangspunkt i et vanlig begrep som ”sykdom” og kan finne på å bruke mange ord for å beskrive akkurat det problemet. (Se eventuelt http://snowboat.no/N1575.htm .) Det kan bli tilbakeblikk på helseproblemer man hadde før man mer eller mindre tilfeldig fant ut at de var knyttet til dagligdags stråling. Da kan slike konkrete problemer, og deres løsning, bli beskrevet med modeller som står i direkte motsetning til vanlig medisinsk tro i vesten. (Se eventuelt http://snowboat.no/N1209.htm .)

 

Det våre erfaringer kan implisere, for pasienter som vanskelig kan finne ut om deres helseproblemer er knyttet til EMF, finner man ikke mye omtalt i norsk medisinsk litteratur. Her har nok jeg, som sikkert mange andre som har fått oppleve eloverfølsomhet, bare funnet frem til Vilhelm Schjelderups bøker. Det kan være befriende bare å lese undertittelen til en av hans bøker: ”En konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap”. Vår vestlige tro på at kjemiske prosesser er alene om å styre våre kroppsfunksjoner stiller Schjelderup ofte opp mot hovedtrekkene i russernes medisinske forskning. Her ser vi muligheten for at biologien snart bør skrives om med utgangspunkt i at svært svak stråling ser ut til å styre de kjemiske livsprosessene.

 

Med bakgrunn i stoffet Schjelderup presenterer synes jeg det blir spesielt spennende når 90 medlemmer av Dumaen i klartekst forteller amerikanerne (og oss alle) hva amerikansk våpenutvikling kan føre til av mentale problemer for store befolkningsgrupper. Da tror jeg de har svært god støtte i landets medisinske forskning på alle former for elektromagnetiske helt tilbake til Lenins tid. Mer om dette siste under HAARP og krigspill.

 

Til omtale av to av Vilhelm Schjelderups bøker.

 

 

Til Snowboat hovedside