28.11.2006

E-post til Helsedirektoratet, Bivirkningsgruppen, legeforeningen og Bente Moen

Kopi: Tenner & Helse, to ME foreninger m.fl.

 

 

Bivirkningsgruppens rapport

 

Troen på at den som har vanlige kvikksølvverdier i blod og urin ikke kan være kvikksølvforgiftet sitter dypt i de fleste av oss. Og den gjenspeiler seg i mye som gir seg ut for å være forskning, men som jeg bare ser som fuskeforskning.

 

Pasienter gjør sine kvikksølvfunn i utoperert vev. For eksempel: http://snowboat.no/Kreft_og_kvikksoelv.htm

Andre gjør sine funn når de obduserer for å søke sammenhenger mellom mengde amalgam i munnen og mengde kvikksølv i forskjellige organer. Et eksempel på dette vedlegges.

 

Jeg er kjent med at Balderklinikken tar disse nevrologiske og revmatologiske tannmetallproblemene alvorlig og hjelper sine pasienter med avgiftning.

 

Men kjenner noen av dere som mottar denne meldingen til andre medisinske miljøer eller leger som har kompetanse på disse problemene som tannlegene påfører oss?

 

Limer nå inn gårsdagens innlegg på et medisinsk nettforum:

 

Bivirkningsgruppens rapport       Message List  

 

Reply | Forward | Delete

            Message #4609 of 4609 < Prev < Prev | Next >

 

(http://www.uib.no/bivirkningsgruppen/BVGtxt/Rapport_fra_Bivirkningsgruppen_2006\

.pdf )

 

Takk til Per Dalén for grundig gjennomgang av rapportens svakheter.

Avslutningen siteres:

 

" Det är inte självklart att tandläkare skall leda

och reglera granskningen av den egna

verksamhetens biverkningar, i synnerhet som de

verkligt tunga frågorna gäller sjukdomar helt

utanför det odontologiska kompetensområdet!"

 

For meg som har erfaring med reversering av egne tannmetallproblemer

er det særlig skremmende å se hvor løst rapporten er fundamentert.

 

I dag forteller vi pasienter med tannmetallproblemer at de må være

ytterst forsiktige så ikke selve amalgamutskiftningen gjør dem verre.

De bør bygge seg opp med bl.a. antioksidanter i god tid før saneringen

tar til, kvalitetssikre tannlegejobben og følge opp med tiltak som

bidrar til avgiftning.

 

Jeg lytter stadig til pasienter som er blitt dårligere etter

utilfredsstillende tannlegearbeid, da særlig mangelfull beskyttelse

under utboring av amalgam. Det gjelder også pasienter som er behandlet

i bivirkningsgruppens regi.

 

Så vidt jeg kan se sier ikke rapporten noe om hvordan man har gjort

disse utskiftningsjobbene og hvordan pasientene har fulgt opp før og

etter.

 

Da blir det jo helt usikkert om utførende tannlege (og bistående lege)

har jobbet på en måte som vanligvis skader pasienten eller har bidratt

til å gi pasienten maksimal sikkerhet.

 

Rapportens omfattende statistikk blir da tilsvarende verdiløs for meg.

 

Det dreier seg om 766 pasienter fra 1993 til 2006. "Ingen fikk

anbefaling om å skifte ut amalgam på grunn av kvikksølvforgiftning."

 

Jeg har ikke funnet noen klar begrunnelse for denne setningen. Det

virker heller ikke som om det er undersøkt om noen av disse 766 var

kvikksølvforgiftet. Kan det være så enkelt at den er begrunnet i den

gamle troen på at individer som har noenlunde vanlige kvikksølvverdier

i blod og urin ikke kan være kvikksølvforgiftet?

 

Om det er tilfelle synes jeg dette dreier seg mer om en odontologisk

trosbekjennelse enn om forskning.

 

Helsevurderinger knyttet til tobakk overlater vi ikke lenger til

tobakksindustrien.

Helsevurderinger knyttet til tannrestaureringsmaterialers bivirkninger

kan ikke lenger overlates til den profesjon som påfører pasientene

problemene.

 

Mvh

Tor Johnsen

 

P.S.

Kopi av dette innlegget går til aktuelle myndigheter, fagmiljøer og

enkeltpersoner.

 

Til Snowboat hovedside