Bilder

Som amatør fotograferer jeg litt til eget bruk med et enkelt digitalkamera. Mye av det du kan se her i tilknytning til gården har jeg nok tatt med et gammelt filmkamera. For at sidene ikke skulle komme for seint opp er de fleste gjerne krympet så kraftig at det merkes godt i senket kvalitet.

 

Av og til hender det at digitale fotografier, som gjerne ikke er stort å skryte av, kan bli morsomme eller hyggelige å se på ved forskjellige former for elektronisk manipulering.

 

Fraktaler er bilder som er utviklet med matematiske formler. Jeg forstår lite av disse, men har programmer som er greie å håndtere. Det kan minne litt om disse meteorologimodellene som vi ser på tv. Du får se forventede bevegelser i høytrykk og lavtrykk noen dager fremover. Tenk deg at du sitter med stoppknappen og trykker på den når en morsom eller pen formasjon dukker opp. Så klipper du ut akkurat den biten du synes kan gjøre seg i en ramme, kanskje med en tullete tekst i tillegg.

 

I gamle bøker finner jeg mange fine illustrasjoner som fortjener å komme bedre frem i lyset, kanskje på din vegg.

 

Trenger du bilder til et bestemt formål. Spør gjerne.

 

Linker til billedarkiv

Mye av materialet lar seg ikke henføre til en bestemt rubrikk Så trenger du noe for eksempel til et venteværelse i helsebransjen bør du nok se flere steder. Også under fraktaler.

 

Fraktaler    Lege    Fysioterapi og lignende    Bad og badstu    Manipulerte fotos    Natur    Landskap    Skyer 

Gammel komikk   Nostalgi   Nonfigurativt   Hva er dette?

Fotografi

Unntaksvis tar jeg noen landskapsbilder som er egnet til å henge på veggen. Eller noen der spennende skyer er inne i bildet.

Noe kan finnes under rubrikken natur.

Manipulerte fotografier

Noen fotografier som i seg selv er ganske kjedelige kan egne seg for manipulering. Hvis silhuettene er greie har jeg mest sans for å få dem til å ligne litografier.

Fraktaler

Fraktaler er også omtalt øverst. Man kan bruke forskjellige formler og utgangspunkter både når det gjelder form og farger.

Copyright

Når deg gjelder mine egne fotografier, manipulerte fotografier og fraktaler er loven til hinder for at du kan kopiere med tanke på salg.

 

Når det gjelder sammensatte bilder, der en del av grunnlaget kan være andres produkt, blir det mer sammensatt.

Da må deres copyright være gått ut. Har den vært tilknyttet en enkeltperson er det en sytti års grense. Har den vært knyttet til et selskap gjelder nitti år. For å slippe å undersøke velger jeg vanligvis å holde meg til materiale som er over nitti år gammelt.

Da blir situasjonen slik at du også har anledning til å bruke selve grunnlaget fritt. Men der jeg har brukt det til en mer sammensatt sak kommer min copyright inn i bildet.

Illustrasjoner fra gamle bøker

En gammel legebok i tre bind med massevis av illustrasjoner er min favoritt. Her er virkelig et oppkomme for den som ønsker seg noe fra det nostalgiske, idylliske og komiske til for eksempel et venteværelse. Et gammelt seriøst  tysk verk om det grotesk komiske er heller ikke dumt.

Oppløsning – papir – kvalitet

Fraktaler og fotografier får en oppløsning langt over det som er nødvendig til A-4 presentasjon. Det samme gjelder det aller meste som er basert på scanning. Noen få innscanninger av små objekter kan bli ”blåst opp” slik at kvaliteten blir dårligere enn originalens, men uten at jeg synes det gjør noe i sammenhengen.

 

Jeg skriver ut på tykt papir, 200 gram pr kvadratmeter.

 

Gamle bøker kan være velbrukt, selv om det kanskje ikke har vært brukt en sardin til bokmerke. Noen sammensatte bilder kan derfor bære preg av svakheter ved originalmaterialet.

 

I billedarkivet, slik det vises her, er det valgt en oppløsning på bare 200 eller 300 punkter i bredden.

Det gjør at det fort blir utydelig om du ønsker å skrive ut et enkelt bilde større enn det vises her på skjermen.

 

Vil du se et eksempel på et bilde i den størrelsen det har når jeg skriver det ut. Det tar litt tid å få det opp. Trykk her.

Rammer

Som standard ramme bruker jeg en med navnet Aurora Brown 20x25 cm. Listen er brunlig med innslag av sort. Litt gull på innsiden mot bildet. Vil du se denne rammen? Trykk her.

Bilder til bestemte formål

Bortsett fra det som er rubrisert nedenfor er det vanskelig å påstå at jeg har bilder som passer til det og det. Men jeg kan finne mye rart, så jeg foreslår at du skisserer ditt behov og spør meg.

Venteværelser

Her er jeg godt dekket når det gjelder helsefag som lege og fysioterapi, se nedenfor.

Med min tekst

De fleste bildene trenger ingen kommentar fra min eller din side.

Noen fraktaler har jeg gitt tekster som blindtarm, nyre, genkryss eller et latinsk uttrykk tatt ut av luften. Noen nostalgiske bilder kan ha fått tilføyelser som ”Grønn resept fra 1906”, ”Alt var bedre i gamle dager” osv.

Med din tekst

Finner du bilder du kunne tenkt deg å bruke om de ble endret litt og ga rom til din egen tekst vil det vanligvis gå bra. Da forbeholder jeg meg retten til å bruke teksten din fritt også ved salg til andre. Hvis jeg synes teksten diner ”salgbar” tar jeg vanligvis ikke noe ekstra for jobben.

Nonfigurativt

Noen fotografier og annet kan manipuleres så det minner om nonfigurativ malerkunst.

Hva er dette?

Merkelige saker kan fotograferes og vries på. Hva er det?

Nostalgi

Under nostalgi har jeg selv noen favoritter fra gamle legebøker. Men du behøver jo likke ha samme smak som meg. Se gjerne også under Lege    Fysioterapi og lignende    Bad og badstu.

Gammel komikk

Generelt

Gammel komikk. Her ligger mest av det som kanskje ikke kan knyttes til helse

Helse
Lege

Det som er nokså typisk lege ligger her, men se gjerne under andre helsefag også.

Fysioterapi

Her ligger vel mest fysioterapi men også litt lege.

 

Bad og badstu

Gamle legebøker har mye om bad og badstu.

Priser

Som standardløsning har jeg valgt formatet 20x25 cm. For de aller fleste bilder i denne rammen er prisen kr. 200,-.

 

Ønsker du at jeg skal levere med en annen ramme kan prisen bli en annen.

Det samme gjelder noen få naturbilder der du kanskje vil velge deg utskrift på fotopapir.

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

Org.nr  974 927 462

Bankgiro  3625.12.96698

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Til Snowboat hovedside