Belegningsstein – brukertips

 

Brostein eller gatestein av betong kan ofte legges i flere mønstre enn de produsentene viser deg i sine kataloger og nettsider.

Til rundt to hundre kvadratmeter, på tre sider av en bolig, valgte jeg en stein som finnes under navnet Kongsgård. Den måler 21 x 14 cm og har nedbøyde hjørner som gir en brosteinsaktig overflate.

 

De fleste velger såkalt løperforband til stein der lengden er 50% større enn bredden (dvs. slik man vanligvis legger murstein). Da blir det gjennomgående lange linjer i den ene retningen og ”prikkede” lange linjer på tvers av denne retningen. Det synes jeg kan være litt uheldig når arealene er av en viss størrelse og kanskje svært avlange. Bllikket fester seg først ved slike linjer, og selv om de er rette (som de bør være) kan endringer i fallforholdene gjøre at noen likevel ser skjeve ut.

 

Kunne dette problemet unngås? Siden jeg ikke fant andre forslag i produsentenes kataloger og nettsider valgte jeg å klippe ut ”stein” av rutepapir med 5 mm ruter (2 x3 ruter i hver stein).

Litt fikling resulterte fort i et mønster der man vanskelig kan snakke om at steinen er lagt den ene eller andre veien. Og det er vanskelig å få øye på linjer;- verken på kryss, tvers eller diagonalt.

 

 

Her ser du mønsteret under legging i en vei. (Kanten til venstre går i bue slik at steinene blir kappet individuelt.) Ser det komplisert ut? Det er kanskje mer komplisert å beskrive det enn å sette i gang og komme inn i ”systemet”.

 

Underlaget må være ”fast” nok til bruken av plassen eller veien. Det kan bli komplisert på svak grunn og svært enkelt der du har en kraftig nok plass eller vei fra før. I sine veiledninger skiller ikke alle steinprodusentene så godt her og beskriver ofte hva som må til ved dårlig grunn.

 

Produsentene illustrerer oftest sandavretting med lirer. Det er greit der det fungerer, men hva gjør man der det er upraktisk? Må man ha en platevibrator (hoppetusse) for å komme fra jobben med æren i behold?

 

I de fleste produsentveiledningene fikk jeg inntrykk av at fylling av fugene med finsand var en lite tidkrevende engangsak som kanskje krevde litt etterfylling. Det er noe seigere.

 

Leggemåten ovenfor døper jeg til ”Einsteinmønster”, siden det ved første øyekast kan virke litt komplisert.

 

Jeg vil beskrive mønsteret for deg og prøve å gi deg råd om hvordan du lager til underlaget uten unødig arbeid:

 

Min bakgrunn for å kunne gi deg råd

 

Einsteinmønsterets ABC

Deling av stein når du starter leggingen mot en rett linje

Forskjellige ”veier” fremover i leggingen

Eksempler på avslutninger

Fylling av fugene med finsand

Gangvei. bilvei, 3 tons hjultrykk?

Kjørestopp ved teleløsning?

Når underlaget (nesten) er der fra før

Legging på støpt underlag

Oppbygging og ”naturlig” komprimering av gruslag (sandlag)

Komprimering av steinlaget

 

Verktøy

 

Starthjelp – arbeidshjelp

 

Fotoalbum

Hvor er det fotografert?

 

Til snowboat hovedside

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23   (9-21)

Org.nr  974 927 462

Bankgiro  3625.12.96698

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)