Amalgamforbud i Norge fra 1.1.08.

 

Regjeringen Stoltenberg II gjorde kjent et generelt kvikksølvforbud og amalgamforbud 21.12.07. i en pressemelding fra miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/Forbyr-kvikksolv-i-produkter.html?id=495138

 

Det ble et noe kort varsel for tannlegeforeningen som reagerte slik:

http://www.tannlegeforeningen.no/CDA/newsstory.aspx?id=1869&zone=1&Ver=1

 

Vi som publiserer her på snowboat.no har, som svært mange andre, arbeidet i atskillige år for å få innført et amalgamforbud. Vekslende regjeringer har blitt påvirket, også den sittende.

 

Vårt siste innspill overfor norske helse- og miljøvernmyndigheter ble sendt 13.12.07.

Den meldingen kan du se her.

 

Mvh

Tor Johnsen

 

24.12.07

 

Til Snowboat hovedside